Πραγματοποιήθηκε η 4η συνάντηση στο Νηπιαγωγείο Παραποτάμου με θέμα “ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ”.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
Τι σημαίνει όμως συναισθηματική νοημοσύνη :
Συναισθηματική νοημοσύνη ορίζεται ως η ικανότητα του να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματά μας και τα συναισθήματα των άλλων, να δημιουργούμε κίνητρα και να χειριζόμαστε σωστά τα συναισθήματα και τις σχέσεις μας. Αποτέλεσμα αυτού είναι η διαπίστωση ότι η συναισθηματική και η γενική νοημοσύνη είναι δύο διακριτές και ξεχωριστές ικανότητες του ατόμου. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι η συναισθηματική νοημοσύνη δεν πρέπει να συγχέεται με την αλόγιστη κα εντελώς ελεύθερη έκφραση του συναισθήματος. Αντιθέτως, η ικανότητα αυτή αναφέρεται στον χειρισμό των συναισθημάτων, έτσι ώστε αυτά να εκφράζονται αποτελεσματικά και με τον κατάλληλο τρόπο, παρέχοντας στους ανθρώπους τη δυνατότητα να συνεργαστούν και να επιτύχουν τους στόχους τους.
 
Η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελείται από τους εξής παράγοντες:
– Αυτεπίγνωση – Αυτογνωσία
– Αυτορύθμιση
– Κίνητρα Συμπεριφοράς
– Ενσυναίσθηση
– Κοινωνικές Δεξιότητες
 
Συντονίστρια του προγράμματος ,Γκόλια Αντωνία, Κοινωνική Λειτουργός, Στέλεχος ΕΣΠΑ του Προγράμματος Υπηρεσιών Πρόληψης-(Υποέργο 2 «Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης” της πράξης δίκτυο δομών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων» Με κωδικό ΟΠΣ 5041870 στο ΕΠ “Ηπείρου 2014- 2020»)
Συντονίστρια του προγράμματος ,Γκόλια Αντωνία, Κοινωνική Λειτουργός, Στέλεχος ΕΣΠΑ του Προγράμματος Υπηρεσιών Πρόληψης-(Υποέργο 2 «Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης” της πράξης δίκτυο δομών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων» Με κωδικό ΟΠΣ 5041870 στο ΕΠ “Ηπείρου 2014- 2020»)

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares