Πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο για τους οικονομικούς φορείς – επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας

ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα το εκπαιδευτικό διαδικτυακό σεμινάριο για τους οικονομικούς φορείς – επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου μας, όπου παρουσιάσθηκε:

  • η διαδικασία απόκτησης κωδικών πρόσβασης στο ΕΣΗΔΗΣ.
  • η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.grμε προβολή κύριων σημείων όπως η εύρεση διαγωνισμών, υποβολή ερωτημάτων, εγχειρίδια χρήσης, συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) κ.α.
  • η διαδικασία υποβολής προσφοράς μέσω ΕΣΗΔΗΣ με παράδειγμα σε πραγματικό χρόνο.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο διοργανώθηκε από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, με πρωτοβουλία του Συλλόγου Υπαλλήλων των Επιμελητηρίων και σε συνεργασία και με την ευγενική συμμετοχή της κας Μαρίας Σταθογιάννη, Προϊσταμένης Τμήματος Υποστήριξης & Εκπαίδευσης Χρηστών ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος  – Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων), στα πλαίσια των δράσεων του Συλλόγου και του Επιμελητηρίου μας για την προβολή προώθηση και ανάδειξη του ρόλου του Επιμελητηριακού θεσμού και στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας. Η πρόσβαση των επιχειρήσεών μας σε αυτό ήταν ΔΩΡΕΑΝ στα πλαίσια των ανταποδοτικών υπηρεσιών των τοπικών Επιμελητηρίων!

Το σεμινάριο παρακολούθησαν 97 επιχειρήσεις και επιμελητηριακά στελέχη των Επιμελητηρίων Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Άρτας, Αχαΐας, Ζακύνθου, Ηλείας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Κορίνθου, Λακωνίας, Λευκάδας, Μεσσηνίας και Πρεβέζης.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες και ιδιαίτερα τον Σύλλογο και την εισηγήτρια κα Μαρία Σταθογιάννη για την επιτυχή υλοποίηση της δράσης μας.

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares