Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου για το 2024

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε 173.426.112,09 ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου για το 2024, ο οποίος ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

 Ακολουθεί η Εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Κων. Σιαράβα

 ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024

Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Σιαράβας Κώστας

 

 Η ψήφιση του προϋπολογισμού της αιρετής Περιφέρειας αποτελεί την κορυφαία στιγμή της λειτουργίας του οργάνου, καθώς πρόκειται για τον  δεύτερο τη τάξει, μετά τον κρατικό προϋπολογισμό.

   Ο προϋπολογισμός κύριοι συνάδελφοι αποτελεί τεχνοκρατικά το εργαλείο δουλειάς και λειτουργίας των Οικονομικών μας Υπηρεσιών. Ταυτόχρονα όμως αποτελεί και την εικόνα των προθέσεων της Περιφερειακής Αρχής για την πορεία της στο επικείμενο έτος. Υπό την έννοια αυτή είναι μια διαδικασία βαθιά πολιτική και οφείλουμε η καθεμία και ο καθένας εκ του θεσμικού ρόλου που κατέχουμε σε αυτή την αίθουσα να τοποθετηθούμε προκειμένου να συμβάλλουμε στο μέτρο του δυνατού στη βελτίωση των συνθηκών των κατοίκων της Ηπείρου που εκπροσωπούμε.

   Εμείς ως Περιφερειακή Αρχή μέσα από το πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι είμαστε πρώτα και πάνω απ΄όλα ρεαλιστές, συναισθανόμενοι απολύτως τις ανάγκες και τις δυσκολίες του κεντρικού κράτους, αλλά παραμένουμε πιστοί στο δόγμα να διεκδικούμε και να απαιτούμε έργα και πράξεις  για την Ήπειρο.

 Ο προϋπολογισμός που σήμερα καλούμαστε να ψηφίσουμε, συντάχθηκε με γνώμονα και οδηγό πρώτα και πάνω απ΄όλα τον ρεαλισμό, την ειλικρίνεια και την ακρίβεια των οικονομικών μεγεθών, με έσοδα και δαπάνες που δεν υποκρύπτουν και απέχουν από οποιαδήποτε σκοπιμότητα, ούτε προβλέψεις που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν.

   Βλέποντας κανείς τα τεχνικά χαρακτηριστικά μεγέθη του προϋπολογισμού, θα πρέπει να έχει υπόψη του τόσο το νομοθετικό όσο και το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη σύνταξη του προϋπολογισμού, αλλά και τη διαδρομή που διοικητικά και διαδικαστικά ακολουθήθηκε, προκειμένου να εισαχθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο για ψήφιση. {…}

Το σχέδιο του Προϋπολογισμού, εγκρίθηκε από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών με την υπ΄αρ. 548/ 03-11-2023 Γνωμοδότηση.

{…}.

    Βασικοί στόχοι για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το οικονομικό έτος 2024 υπήρξαν:

  • Η ορθολογική και ρεαλιστική κατάρτισή του με εγγραφή εσόδων, που αναμένεται ότι θα εισπραχθούν και με ανάλογη εγγραφή δαπανών

 Η συγκράτηση των δαπανών και η ορθολογική διαχείριση αυτών

 Η περαιτέρω ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων και η επίτευξη επαρκών ρυθμών ανάπτυξης

 Η εξασφάλιση των πιστώσεων για τη χρηματοδότηση όλων των έργων της Περιφέρειας που είναι συνεχιζόμενα ή που ολοκληρώθηκαν αλλά δεν έχουν εξοφληθεί.

 Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν έχουμε ένα Προϋπολογισμό που εμφανίζει για το οικονομικό έτος 2024 τα εξής μεγέθη:

  Έσοδα Οικονομικού έτους 2024: 141.782.878,19

Ταμειακό Υπόλοιπο: 31.643.233,90

Σύνολο εσόδων: 173.426.112,09

Σύνολο εξόδων :  173.426.112,09

  

Κυρίες και κύριοι συναδέλφισσες και συνάδελφοι, από όσα έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα εξετάζοντας τα μεγέθη του Προϋπολογισμού, προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα: Σήμερα υπάρχει μια συνολική στρατηγική για την περιοχή της Ηπείρου. Είμαστε μια Περιφέρεια που παράγει και αναπτύσσεται. Η Ήπειρος αποτελεί πλέον κόμβο διασύνδεσης προς τα Βαλκάνια και τη Δυτική Ευρώπη και είναι καθοριστικός διάδρομος του ηπειρωτικού δικτύου μεταφορών. Η περιοχή μας παρουσιάζει ενθαρρυντικά σημάδια ανάκαμψης με ένα αναπτυξιακό προφίλ σε ισχυρό πρωτογενή τομέα με έμφαση στην πτηνοτροφία, κτηνοτροφία, ιχθυοκαλλιέργειες κ.α., με παρουσία στο εμπόριο, την μεταποίηση, αλλά και με ιδιαίτερη ανάπτυξη στον τουρισμό, που αποτελεί πλέον καθοριστική πηγή εσόδων για τον τόπο μας. Μάλιστα από επίσημα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδας, οι αφίξεις στην περιοχή της Ηπείρου παρουσιάζουν  αύξηση σε σχέση με το 2019 και 2022, που ήταν η καλύτερη τουριστική χρονιά για την  Ελλάδα.

    Ωστόσο είναι επιτακτικό να βελτιωθεί η παράλληλη ανάδειξη των τοπικών προϊόντων του τόπου μας μέσω του τουρισμού, καθώς στην περιοχή μας παράγονται υψηλής ποιότητας προϊόντα.

     Ο προϋπολογισμός είναι η βάση για όλες τις χρηματοδοτικές πηγές που αξιοποιεί η Περιφέρεια για μεγάλα έργα και υποδομές που υλοποιούνται στην περιοχή μας. Είναι η βάση για την ωρίμανση των έργων που χρηματοδοτούνται στη συνέχεια από το ΕΣΠΑ, ΤΟ Ταμείο Ανάκαμψης το ΠΔΕ. Χωρίς ένα ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο κανένα από αυτά δεν θα προχωρούσε.

   Έχοντας ως χρηματοδοτικό εργαλείο το ΕΣΠΑ Ηπείρου, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Π.Δ.Ε., εντάσσουμε έργα για όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, παράγουμε συγκρίσιμα αποτελέσματα και μελετάμε υπάρχουσες δράσεις στις οποίες η Περιφέρεια Ηπείρου είναι πρωτοπόρος σε όλη την Ελλάδα.

     Αγωνιζόμαστε ως Περιφερειακή Αρχή και δίνουμε το μέγιστο των δυνάμεών μας και βρισκόμαστε δίπλα στον πολίτη της Ηπείρου με σκοπό την άμεση συνδρομή στην εξομάλυνση της δύσκολης καθημερινότητας και προς την κατεύθυνση αυτή καταβάλλουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων της αξιοποίησης των πόρων που μας παρέχονται, διεκδικώντας και το τελευταίο ευρώ για τον τόπο μας.

     Έχουμε σήμερα το μεγαλύτερο ποσοστό απορροφήσεων στη διαχείριση του ΕΣΠΑ. Οι παρεμβάσεις μας, οι πρωτοβουλίες μας ξεπερνούν τα στενά πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Έχουμε δώσει επανειλημμένα εξετάσεις με πολύ θετικά για την ‘Ήπειρο αποτελέσματα. Να σας θυμίσω μόνο τη συμβολή της Περιφέρειας στην κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμάτων, στην κατασκευή και λειτουργία των ΣΜΑ, τα δεκάδες έργα Πολιτισμού.

   Στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας περιλαμβάνεται ένας μεγάλος κατάλογος  μικρών και μεγάλων έργων. Δε θα απαριθμήσω, θα αναφέρω μόνο ότι ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει έργα ύψους 24 εκ. ευρώ για όλες τις περιφερειακές ενότητες σύμφωνα με το τεχνικό πρόγραμμα.

         Μέσα στο 2023 μεγάλα έργα ολοκληρώθηκαν στην Ήπειρο, όπως με πρώτο και μεγαλύτερο το έργο της οδού Νιάρχου, το έργο Τέροβο – Πηγάδια, η είσοδος Ηγουμενίτσας, η νέα γέφυρα Πλάκας, τα αρδευτικά έργα στην Άρτα, ολοκληρώνονται οι εργασίες στο λιμάνι του Μύτικα Πρεβέζης, καθώς και στα ιαματικά λουτρά Πρεβέζης, συνεχίζονται οι εργασίες στην Αρχαία Νικόπολη, με τη νέα χάραξη του δρόμου που θα διέρχεται  εκτός αρχαιολογικού χώρου και με σκοπό να παραδοθεί  ένα ολοκληρωμένο αρχαιολογικό πάρκο στην περιοχή με απώτερο στόχο την ένταξη στα μνημεία της UNESCO  και άλλα μικρότερα έργα και παρεμβάσεις σε όλη την Ήπειρο.

   Προβαίνουμε σε ταχύτατη αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούνται από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, λειτουργώντας κατά υποδειγματικό τρόπο τις Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας.

   Η Περιφέρεια Ηπείρου συνδράμει οικονομικά τη λειτουργία των Νοσοκομείων, ΕΚΑΒ, Πανεπιστήμιο.

  Συνέβαλε καθοριστικά στην προστασία πολιτιστικών μνημείων σε όλη την Ήπειρο, όπως πέτρινα γεφύρια, Ιερούς Ναούς, Μονές, τεμένη,(τζαμί Καλούτσιανης Ιμαρέτ), συνεχίζονται οι δράσεις και τα έργα στο καινοτόμο Πρόγραμμα των αρχαίων θεάτρων.   

    Σχεδιάζουμε ολοκληρωμένη χωρική επένδυση (ΟΧΕ) σε βόρεια Πίνδο με τα ιαματικά λουτρά (Αμαράντου , Καβασίλων, Πυξαριάς) και στη νότια Πίνδο με επίκεντρο το όρος Λάκμος (Μικρό και Μεγάλο Περιστέρι) και τους οικισμούς των Τζουμέρκων (Συρράκο, Καλαρρύτες, Βαθύπεδο, Ματσούκι), ενώ παράλληλα με κέντρο το Τετραχώρι Σουλίου σχεδιάζουμε ΟΧΕ από το Σούλι μέχρι τις εκβολές του Αχέροντα. 

     Έχουμε εκτεταμένο πρόγραμμα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, μέσω κατασκευής σύγχρονων κυκλικών κόμβων σε επικίνδυνα σημεία του εθνικού και επαρχιακού δικτύου. Ήδη ολοκληρώθηκαν και δόθηκαν στην κυκλοφορία αρκετοί από αυτούς και στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η κατασκευή νέων.

     Στον πρωτογενή τομέα στηρίξαμε με πολλά μικρά, αλλά ουσιαστικά έργα (πτηνοτρόφους, κτηνοτρόφους, ιχθυοκαλλιεργητέςκ.λ.π.), μεριμνώντας για ασφαλή οδική πρόσβαση, κατασκευάζοντας δρόμους προς τις μονάδες τους και με έργα ηλεκτροδότησης.

   Παράλληλα έχουμε ήδη σε εξέλιξη ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων και των δικτύων των ΤΟΕΒ κυρίως Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας που φτάνει περίπου τα 20 εκ. ευρώ, που εξασφαλίστηκαν μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης το γνωστό σε όλους μας Π.Α.Α.

   Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προσωπικά πιστεύω ότι ένα από τα μεγαλύτερα έργα για όλη την Ήπειρο, θα είναι η ολοκλήρωση της κατασκευής του Πάρκου Έρευνας και Τεχνολογίας, του οποίου έχει εκδοθεί  σχετική άδεια οικοδομικού έργου, έκτασης περίπου δεκαπέντε χιλιάδων οκτακοσίων τετραγωνικών μέτρων. Αυτό το έργο θα δώσει άλλη ώθηση στην ανάπτυξη του τόπου μας για τους εξής λόγους. Συμβαίνει σήμερα ένα μεγάλο μέρος της συνολικής ζήτησης στην αγορά εργασίας να είναι οι πτυχιούχοι – απόφοιτοι τμημάτων Πληροφορικής. Η ζήτηση που υπάρχει για την κάλυψη αναγκών στους τομείς της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών είναι τεράστια. Εκτιμούμε ότι η κατασκευή αυτού του έργου  θα ξεκινήσει  άμεσα.

     Σήμερα βλέπουμε ότι πλησιάζει η οριστική άρση της γεωγραφικής απομόνωσης της Ηπείρου χάρη στα μεγάλα οδικά έργα και ιδιαίτερα με την επέκταση της Ιονίας οδού από Κοσμηρά έως Κακαβιά, ,έργο το οποίο δημοπρατήθηκε και περιμένουμε την ανάδειξη αναδόχου στις 21/ 12/ 2023.

      Υπάρχουν και άλλα μεγάλα έργα υποδομής τα οποία θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της Ηπείρου, όπως  η σύνδεση της Εγνατίας Οδού με την Ε65, το έργο Πηγάδια – Γέφυρα Πλάκας που δημοπρατήθηκε και έχουμε ανάδειξη αναδόχου, όπου θα αρχίσουν άμεσα οι εργασίες κατασκευής, η ολοκλήρωση των ιαματικών λουτρών και η ανάδειξη του δασικού χωριού στον Καταρράκτη Άρτας, καθώς περιμένουμε την ολοκλήρωση της μελέτης σε συνεργασία με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

    Εμείς αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε, να διεκδικούμε πόρους από κάθε πρόγραμμα και πηγή, προκειμένου να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες που έχει η Περιφέρεια Ηπείρου, ώστε να βελτιωθεί η καθημερινότητα των πολιτών.

    Εάν θέλουμε να πετύχουμε, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας οφείλει να συνδυάζεται με την κοινωνική φροντίδα και πρόνοια προς τις ευάλωτες  ομάδες πολιτών του τόπου μας. Κι εδώ θέλω να ιδιαίτερα να τονίσω προς την Κυβέρνηση την άμεση επαναφορά του ειδικού επιδόματος ΕΚΑΣ, σε όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους, όλων των κλάδων που λαμβάνουν σύνταξη σήμερα έως 600 ευρώ μηνιαίως, καθώς η ακρίβεια είναι μεγάλη με απώτερο στόχο να μπορέσουν να βιοποριστούν με αξιοπρέπεια.

   Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από λίγο καιρό διεξήχθησαν οι Περιφερειακές εκλογές στον τόπο μας. Οι πολίτες της Ηπείρου ανανέωσαν εκ νέου την εμπιστοσύνη τους στο ψηφοδέλτιο του Αλέξανδρου Καχριμάνη και στην παράταξή του την «Αξιοβίωτη Ανάπτυξη Ηπείρου», με ένα μεγάλο ποσοστό. Οφείλουμε και έχουμε υποχρέωση να συνεχίσουμε τα έργα και τις πράξεις, με σκοπό να πετύχουμε στο έργο μας και να πάμε την Ήπειρο ακόμη πιο ψηλά. Όλοι σε αυτή την αίθουσα ανεξάρτητα από τον πολιτικό προσδιορισμό του καθενός μας, προσβλέπουμε στο καλό της Ηπείρου. Δεν είμαστε δογματικοί. Δεχόμαστε την καλόπιστη κριτική, πολύ δε περισσότερο δεχόμαστε τη δημιουργική κριτική με προτάσεις βελτίωσης για το καλό του τόπου μας.

  Τελειώνοντας την εισήγησή μου, ζητώ την υπερψήφιση του προϋπολογισμού του 2024, καθώς πρόκειται για έναν ρεαλιστικό ισοσκελισμένο Προϋπολογισμό, με απόλυτη διαφάνεια αλλά και αναπτυξιακή δυναμική.

   Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω όλους τους υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου, που εργάστηκαν αγόγγυστα για το σχεδιασμό του Προϋπολογισμού έτους 2024.

  Σας ευχαριστώ».

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares