Ερώτηση στη Βουλή από την “Ελληνική Λύση” με θέμα “Αναμένοντας τη νομοθετική ρύθμιση για το Σούλι”

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Κυρία Υπουργέ,

Συμφώνως ενημέρωσής μας, η υλοποίηση του πλέγματος έργων (αποκατάστασης και ανάδειξης), τα οποία θα οδηγήσουν στην αναγέννηση του Σουλίου, εδράζονται στην προϋπόθεση έκδοσης νομοθετικής ρύθμισης για το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην ευρύτερη ιστορική του περιοχή από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η επικείμενη νομοθετική ρύθμιση θα προστάτευε δυνητικά και θα αναδείκνυε το πολιτισμικό και πολιτιστικό τοπίο του Σουλίου, με στόχο τη διαφύλαξη της διαχρονικής ιστορικής αξίας του Σουλίου ως τόπος μνήμης σημαντικών ιστορικών γεγονότων προ της Επαναστάσεως του 1821 αλλά και κατά τη διάρκεια αυτής.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

Προτίθεστε όπως μας ενημερώσετε, εάν έχετε προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομοθετικές ενέργειες, προκειμένου η αποκατάσταση και η επανάχρηση των κτηρίων του Σουλίου να αναδείξουν τις ιστορικές τους μνήμες, δια της πραγματοποίησης κατόπιν του πλέγματος των αναγκαίων έργων;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares