Ανακοίνωση Δήμου Σουλίου για αποχέτευση και επιδότηση συνδέσεων

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μετά από την έγκριση του Κανονισμού Αποχέτευσης Δήμου Σουλίου από το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και τον καθορισμό των τελών χρήσης του αποχετευτικού δικτύου της πόλης της Παραμυθιάς, ενημερώνουμε τους δημότες που πρόκειται να συνδεθούν με το ως άνω δίκτυο για τα εξής:

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, σχεδιάζει Πρόγραμμα με τίτλο «Σύνδεση με το Δίκτυο Αποχέτευσης», για την παροχή οικονομικών κινήτρων, για τη σύνδεση του εσωτερικού συστήματος αποχέτευσης των ιδιωτικών ακινήτων, με το αποχετευτικό δίκτυο του οικείου Δήμου ή της οικείας Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

Ο Δήμος Σουλίου, είναι ένας από τους 22 Δήμους της χώρας που εντάχθηκε στους Δήμους για τους οποίους ο ιδιώτες θα επιδοτηθούν, εφόσον συνδεθούν στο αποχετευτικό δίκτυο. Για το σκοπό αυτό, ο Δήμος με νέα ανακοίνωσή του θα δώσει πληροφορίες και στοιχεία για τις απαιτούμενες ενέργειες από πλευράς ιδιωτών και την υποβολή των σχετικών αιτημάτων.

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares