Απάντηση Λίνας Μενδώνη στον Κυριάκο Βελόπουλο για τις νομοθετικές ενέργειες για το Σούλι

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 2217/11.12.2023 ερώτησης του Βουλευτή κ. Κυριάκου Βελόπουλου και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το Υπουργείο Πολιτισμού επιδεικνύει εμπράκτως το ενδιαφέρον του για τη διαφύλαξη και ανάδειξη του Σουλίου, καθώς αποτελεί σημαντικό παράδειγμα τόπου ιστορικής μνήμης.

Ειδικότερα, κατά τα προηγούμενα έτη, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟ προχώρησαν στη σύνταξη ολοκληρωμένης μελέτης συνολικής ανάδειξης του Τετραχωρίου Σουλίου και του κάστρου Κιάφας, σύμφωνα με την ομόφωνη γνωμοδότηση του ΚΑΣ (24/25-5-2010), η οποία σήμερα βρίσκεται στο τελικό στάδιο επικαιροποίησης. Σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη, ορίστηκε Ζώνη Προστασίας Α’, η οποία περιλαμβάνει το Κάστρο Κιάφας, το Κούγκι, τον Άγιο Δονάτο και τη Γέφυρα Ντάλα, ενώ στη Ζώνη Προστασίας Β’ συμπεριλαμβάνονται ο οικιστικός ιστός του Σουλίου, της Κιάφας, του Αβαρίκου, συμπεριλαμβανομένου και του οικισμού Μπενούκα.

Τον Φεβρουάριο του έτους 2018, μεταξύ του ΥΠΠΟ, της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Σουλίου, υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το έργο “Αναστήλωση – επισκευή οικίας Μπούση και πηγαδιών στον Ιερό χώρο του Σουλίου”. Στο πλαίσιο της εν λόγω Σύμβασης υλοποιήθηκαν εργασίες αναστήλωσης και επισκευής της Οικίας Μπούση, οι οποίες ολοκληρώθηκαν εντός του α’ τριμήνου του 2021, ενώ, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των εγκαταστάσεων ύδρευσης, η Οικία πρόκειται να αξιοποιηθεί ως φυλάκιο της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων και ως εκθεσιακός χώρος.

Ακολούθως, το έτος 2020, το Υπουργείο Πολιτισμού προχώρησε στην υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης με την Περιφέρεια Ηπείρου και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, για την εκπόνηση ερευνητικού έργου με τίτλο «Διερεύνηση του ευρύτερου ιστορικού χώρου του Σουλίου. Ανάδειξη, προστασία και ανάπτυξη του πολιτισμικού και πολιτιστικού του τοπίου». Το αντικείμενο του ερευνητικού προγράμματος ήταν η συστηματική έρευνα και αξιολόγηση του σύνθετου ‘πολιτισμικού τοπίου’, με στόχο την υποβολή προτάσεων για την προβολή και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής – πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, στο πλαίσιο της ανάδειξης και βιώσιμης ανάπτυξης του ευρύτερου πολιτισμικού τοπίου, του φυσικού και ιστορικού χώρου του Σουλίου. Το εγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα για τον ιστορικό χώρο Σουλίου θα αποτελέσει τη βάση για την εκπόνηση μελετών αναστήλωσης και επανάχρησης ιστορικών οικιών και επιλεγμένων σουλιώτικων οικιών.

Επιπροσθέτως, δυνάμει της υπ’ αρ. πρωτ. 77612/22.02.2022 (ΑΔΑ:98ΨΗ4653Π4- ΘΨΕ) Απόφασης της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΠΠΟ, εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος με θέμα «Διερεύνηση του ευρύτερου ιστορικού χώρου Σουλίου : «Ανάδειξη προστασία του πολιτισμικού και πολιτιστικού του τοπίου». Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα που συγκροτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος, για τη διευθέτηση και οριστική επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος σε ορεινές περιοχές, όπως το Σούλι, απαιτείται η κύρωση των δασικών χαρτών, η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου και η οριστική ρύθμιση των χρήσεων γης μέσω της εφαρμογής τοπικού πολεοδομικού σχεδίου.

Επισημαίνεται ότι το ΥΠΠΟ, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, πραγματοποιεί συσκέψεις με τους αρμόδιους φορείς με στόχο να ολοκληρωθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα όλες οι νομοθετικές ρυθμίσεις επίλυσης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, να προχωρήσει απρόσκοπτα η αποκατάσταση και επανάχρηση των κτηρίων στην περιοχή του Σουλίου, και να αναδειχθεί η πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares