Σύλλογος Πρόνοιας Γενικού Νοσοκομείου – ΚΥ Φιλιατών “Ο Άγιος Κοσμάς” | Περίληψη Διακήρυξης Εκμίσθωσης Ακινήτου

ΓΕΝΙΚΑ

Εκτίθεται σε πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση, με υποβολή προσφορών, του ισογείου καταστήματος ιδιοκτησίας του Συλλόγου Προνοίας Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Φιλιατών «Ο Άγιος Κοσμάς», που έχει εμβαδόν περ. 70 τ.μ. και έχει ανεγερθεί δυνάμει της με αριθ. 716/1969 πολεοδομικής άδειας σε γεωτεμάχιο, το οποίο βρίσκεται στην πόλη των Φιλιατών, αριστερά της κυρίας εισόδου του Νοσοκομείου Φιλιατών, έχει έκταση περ. 4.300 τ.μ. και φέρει Κ.Α.Ε.Κ. 18095.0705015, εντός δε αυτού βρίσκεται και λειτουργεί ο Ιερός Ναός του Αγίου Κοσμά.

Ο Σύλλογος θα δεχθεί γραπτές και κλειστές προσφορές, περιλαμβάνουσες τα πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων, εταιρειών ή κοινοπραξιών  και υπεύθυνη δήλωση για ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της διακήρυξης, την Τετάρτη 14η Φεβρουαρίου 2024 από ώρα 13:00 έως ώρα 14:00 στο γραφείο του Συλλόγου (οδός Εθνικής Αντίστασης αριθ. 120, Φιλιάτες – παλιό Δημαρχείο) είτε δια ζώσης είτε με συστημένη επιστολή  υπόψη του Προέδρου του Δ.Σ., Ευάγγελου Γκαρώνη.

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των επτακοσίων (700,00) ευρώ μηνιαίως, ενώ διάρκεια της μίσθωσης τα πέντε (5) έτη.

Αμέσως μετά την υποβολή των προσφορών την ίδια ημέρα και περί ώρα 14:00, ο Πρόεδρος, παρουσία και της Ταμία, θα ανοίξει τις προσφορές, θα αναδειχθεί δε ως μισθωτής του καταστήματος ο προσφέρων το υψηλότερο μίσθωμα με τους πλέον συμφέροντες λοιπούς όρους εκμίσθωσης για τον Σύλλογο.

Πληροφορίες και οι αναλυτικοί όροι της διακήρυξης παρέχονται από τον Πρόεδρο στο τηλ. 6972273090.

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares