4μηνη παράτασης στις άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων στην παραλία της Ηγουμενίτσας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2024, αποφασίστηκε η χορήγηση 4μηνης παράτασης στις άδειες παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστων χώρων στην παραλία της Ηγουμενίτσας, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. και αφορούν τμήματα της αποχαρακτηρισμένης πλέον χερσαίας ζώνης λιμένος Ηγουμενίτσας. Η παράταση δίδεται για την διασφάλιση της νόμιμης χρήσης των χώρων αυτών, σε προσωρινό βάση, έως την θέση σε ισχύ νέων κανονιστικών διατάξεων από το Δήμο Ηγουμενίτσας.

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, θα τεθεί σε διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερομένους, ο νέος κανονισμός για την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων, για το σύνολο του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Ο νέος κανονισμός στοχεύει στην ακώλυτη άσκηση του αναφαίρετου δικαιώματος  των πολιτών στη χρήση των κοινόχρηστων χώρων, στο σεβασμό προς το αστικό περιβάλλον, στην πλήρη εφαρμογή των αρχών της βιώσιμης αστικής κινητικότητας για την απρόσκοπτη κίνηση πεζών, ποδηλάτων και οχημάτων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρο, πυροσβεστική κ.λ.π.) καθώς και στην ανάπτυξη ήπιων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, συμβατών με τους κανόνες χρήσεων γης και τις γενικότερες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares