Η Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Σουλίου

ΠΟΛΙΤΙΚΑ
Ο Δήμος Σουλίου συγκροτεί Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Σουλίου, ως εξής:
 
α. Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο , κ. Αλέξανδρο Κοντό , ως Πρόεδρο.
β. Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Φειμώνα Γεώργιο, μέλος (σύμβουλος της παράταξης της πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου)
γ. Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Νάκο Δημήτριο, μέλος (σύμβουλος των λοιπών παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου)
δ. Μπρέστα Νικόλαο ,μέλος (μέλος του Εμπορικού Συλλόγου Παραμυθιάς )
ε. Φούρκα Απόστολο , μέλος (πρόεδρος του συλλόγου τουριστικών καταλυμάτων και επιχειρήσεων μορφών εναλλακτικού τουρισμού)
στ. Τζοβάρα Θωμά , μέλος (μέλος πολιτιστικού συλλόγου Νεράιδας)
ζ. Αθανασίου Θωμά , μέλος (πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Γλυκής –Ποταμιάς)
η. Τσάτση Βασιλική , μέλος (εκπαιδευτικός)
 
Η θητεία της ανωτέρω επιτροπής ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares