Εγγραφή στις Λίστες Αναμονής Ιατρικών Ειδικοτήτων για τα νοσοκομεία της Ηπείρου

ΓΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας/Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι έχοντας υπόψη     το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος  στις 19-03-2024,  η εγγραφή των πτυχιούχων των Ιατρικών Σχολών στις Λίστες Αναμονής Ιατρικών Ειδικοτήτων για τα νοσοκομεία ΟΛΗΣ της Περιφέρειας Ηπείρου, θα πραγματοποιηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-03-2024 μετά τη λήψη της Βεβαίωσης Περάτωσης Σπουδών και της Βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών στον Π.Ι.Σ. για την λήψη Βεβαίωσης Έναρξης Ιατρικού Επαγγέλματος.

Στις ειδικότητες για τις οποίες θα κατατεθούν περισσότερες από μία αιτήσεις η σειρά προτεραιότητας θα δοθεί κατόπιν κληρώσεως σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. οικ. 103895/710/05-08-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί στο Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου ( ΓΡΑΦΕΙΟ:132), στις 15:00.

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares