Έρχεται voucher ευρυζωνικής σύνδεσης υπερ-υψηλής ταχύτητας | Με κωδικούς taxisnet η αίτηση

ΓΕΝΙΚΑ

Ένα βήμα πιο κοντά έρχεται το κουπόνι Συνδεσιμότητας Gigabit Voucher, το οποίο αναμένεται εντός του έτους για να πριμοδοτήσει την ευρυζωνική σύνδεση υπερυψηλών ταχυτήτων των νοικοκυριών.
Ειδικότερα, το κουπόνι συνδεσιμότητας περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο «Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ («Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες») και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που κατατέθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή και θα τεθεί προς συζήτηση στη σχετική συνεδρίαση της 19ης Μαρτίου.

 

Στόχος η αύξηση των συνδέσεων οπτικών ινών

Να θυμίσουμε ότι το «Κουπόνι Συνδεσιμότητας Gigabit» («Gigabit Connectivity Voucher Scheme») θα χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. και το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων, και θα υλοποιηθεί από την ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ Μ.Α.Ε.).

Σκοπός του προγράμματος είναι η αύξηση της διείσδυσης των ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερ-υψηλών ταχυτήτων στη χώρα μέσω συστήματος επιταγών (vouchers). Οι επιταγές θα διατίθενται στους δικαιούχους για την κάλυψη του κόστους απόκτησης ευρυζωνικής σύνδεσης υπερ-υψηλής ταχύτητας (Υπηρεσία Gigabit).

Οι Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι φυσικά πρόσωπα ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που εδρεύουν σε κτίρια που βρίσκονται σε περιοχές που καλύπτονται από δίκτυα υπερ-υψηλών ταχυτήτων και δεν διαθέτουν ευρυζωνική σύνδεση με ταχύτητα download μεγαλύτερη των 100 Mbps.

 

Πώς θα δίνονται οι επιταγές

Κάθε δικαιούχος, αφού αυθεντικοποιηθεί με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet, θα εισέρχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία θα είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) και την οποία αναπτύσσει, τηρεί και διαχειρίζεται η ΚτΠ Μ.Α.Ε. και μετά από σχετικό έλεγχο η τελευταία θα προχωρά στην έκδοση της επιταγής επ’ ονόματι του δικαιούχου.

Οι δικαιούχοι, μετά από την έκδοση της επιταγής, θα μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν προκειμένου να αποκτήσουν ευρυζωνική σύνδεση υπερ-υψηλής ταχύτητας επιλέγοντας μεταξύ των εγκεκριμένων προσφορών των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, στους οποίους θα περιλαμβάνονται σίγουρα οι τρεις εταιρείες, Cosmote, Nova, Vodafone, ενώ δεν αποκλείεται σε αυτούς να περιλαμβάνεται και η Inalan.

Το Gigabit Voucher θα έρθει με τη μορφή μηνιαίας επιδότησης και θα επιδοτεί το αρχικό κόστος σύνδεσης και τα μηνιαία κόστη (λογαριασμούς) για συνδέσεις υπερυψηλών ταχυτήτων.

Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να λάβουν την επιδότηση μόνο μία φορά, ωστόσο θα είναι δυνατή η μεταφορά της επιδοτούμενης σύνδεσης σε άλλη διεύθυνση, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις της υπηρεσίας.

Το νέο κουπόνι, που αναμενόταν αρχικά να ενεργοποιηθεί το περασμένο καλοκαίρι, πήρε παράταση για το 2024, καθώς στόχος του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι να «κουμπώσει» με το κουπόνι Smart Readiness. Το τελευταίο τρέχει ήδη με στόχο την αναβάθμιση της ετοιμότητας των κτιρίων. Να σημειωθεί ότι το Smart Readiness επιδοτεί μεταξύ άλλων, την εγκατάσταση υποδομής καλωδίωσης οπτικών ινών με ταχύτητες έως 1 Gbps σε 120.000 ακίνητα της χώρας με στόχο να μετατραπούν σε «έξυπνα» και να μπορούν να διασυνδεθούν επίσης και οι αντίστοιχοι μετρητές των δικτύων κοινής ωφελείας.

Στόχος είναι βέβαια το κουπόνι να είναι μερικώς συνδεδεμένο με το Smart Readiness και μέρος αυτού να μπορεί να διατεθεί και σε δικαιούχους που δεν έχουν προηγουμένως λάβει επιδότηση για την υποδομή καλωδίωσης των κτιρίων τους. Σε κάθε περίπτωση το ακριβές χρονοδιάγραμμα και οι αναλυτικοί όροι θα καθοριστούν το επόμενο διάστημα από το αρμόδιο υπουργείο και την ΚτΠ.

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares