Ο Αντώνης Μπέζας για το ίδρυμα Ηλία Ι. Σάρρα στο Καστρί

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

️Η αλήθεια για το ίδρυμα Ηλία Ι. Σάρρα στο Καστρί

Οι απόκριες στην Ηγουμενίτσα είναι συνδεμένες με την Καθαρά Δευτέρα στο Καστρί, όπου κάθε χρόνο αναβιώνει το παλιό δρώμενο του παραδοσιακού αρβανίτικου γάμου.  Με τη σειρά της,  η αναβίωση αυτή  είναι ταυτισμένη με το κτιριακό συγκρότημα του Ιδρύματος,  που συστάθηκε το 1976 από τον τοπικό ευεργέτη αείμνηστο ευπατρίδη Ηλία Σάρρα και απέκτησε νομική προσωπικότητα με το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) του 1977 με το οποίο κυρώθηκε ο Οργανισμός του.

Μετά το θάνατο του ιδρυτή και ισόβιου Προέδρου της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος, Ηλία Σάρρα, τον διαδέχτηκε  αυτοδίκαια στην προεδρία ο γιός του Γιάννης Σάρρας, ο οποίος έπειτα από την πάροδο ικανού χρονικού διαστήματος, εξέφρασε  την επιθυμία να παραιτηθεί από τη θέση του Προέδρου, και αυτός και  τα παιδιά του, ώστε το Ίδρυμα να  συνδεθεί περισσότερο με το Δήμο Ηγουμενίτσας.

Η πρότασή του, που την αποδέχτηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας, ήταν να οριστεί Πρόεδρος της πενταμελούς Διοικητικής Επιτροπής ο/η εκάστοτε Δήμαρχος Ηγουμενίτσας και μέλη, ο/η εκάστοτε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο/η εκάστοτε Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καστρίου και δύο ακόμη πολίτες οι οποίοι θα ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και θα προέρχονται από τους μόνιμους κατοίκους του Καστρίου ή από διαμένοντες στην Ηγουμενίτσα με καταγωγή από το Καστρί.

Αυτό για να γίνει, θα πρέπει ο νέος Πρόεδρος του Ιδρύματος, που με  προσωρινή και κατ’ εξαίρεση απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, είναι ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας, να προχωρήσει στην  τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου του Π.Δ. του  Οργανισμού που προβλέπει τη σύνθεση της Διοικητικής Επιτροπής.

Δεν έχει λοιπόν «περιέλθει» ακόμη η διοίκηση του Ιδρύματος Ηλία Ι. Σάρρα στο Δήμο Ηγουμενίτσας, όπως έτρεξε να πανηγυρίσει από πέρσι τον Σεπτέμβρη, για προεκλογικούς προφανώς  λόγους, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή.

Αν θέλουμε το Ίδρυμα, το οποίο διαθέτει και άλλη ακίνητη περιουσία, να περάσει σε μια νέα εποχή και να έχει ουσιαστική και πολύπλευρη προσφορά στην πολιτιστική και κοινωνική ζωή του τόπου μας, η διαδικασία της τροποποίησης του Οργανισμού του, που ανέφερα προηγουμένως, πρέπει να ολοκληρωθεί.

Δεν θα «περιέλθει» βέβαια στο Δήμο Ηγουμενίτσας, με την έννοια που κάποιοι ίσως το φαντάζονται ως υπηρεσία του ή ως  δημοτική  επιχείρηση. Θα εξακολουθήσει  να είναι ένα κοινωφελές Ίδρυμα που θα διέπεται από το νομικό πλαίσιο των κοινωφελών περιουσιών και θα εποπτεύεται από το κράτος. Θα μπορέσει όμως, ανάλογα και με την ικανότητα της νέας Διοίκησης, να αξιοποιήσει  τα περιουσιακά του στοιχεία  για την ανακαίνιση των εγκαταστάσεών του στο Καστρί,  και να  λειτουργήσει με περισσότερη διαφάνεια στη διαχείρισή του, με λογοδοσία στην τοπική κοινωνία και σε συνεργασία με το Δήμο στο πλαίσιο των γενικότερων σχεδιασμών  του.

Αν λοιπόν το θέλουμε, οφείλουμε να κινηθούμε χωρίς άλλη καθυστέρηση στην αλλαγή της  σύνθεσης της Διοικητικής του Επιτροπής. Αυτή η νέα  Επιτροπή, όταν οριστεί, ίσως θα πρέπει να προχωρήσει στη συνέχεια και σε δεύτερη τροποποίηση  του σκοπού του Ιδρύματος ώστε η δράση του να ξεφύγει από τα στενά  σημερινά όρια και να αποκτήσει πανελλαδική εμβέλεια.

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares