Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας

ΓΕΝΙΚΑ

Καλείστε να συμμετέχετε στην συνεδρίαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 03.04.2024 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω:

1ον  : Έγκριση Πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης ΔΣ.

2ον : Ενημέρωση για τις δραστηριότητες της Δ.Ε. από το προηγούμενο Δ.Σ.

Εισηγητής ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου.

3ον : Ενημέρωση εκπροσώπων Επιμελητηρίου για την συμμετοχή τους σε Επιτροπές.

4ον  : Α΄ Τροποποίηση Προϋπολογισμού Έτους 2024.

Εισηγητής ο κ. Κων/νος Καλιαμούρης, Οικ. Επόπτης του Επιμελητηρίου

5ον  : Έγκριση Απολογισμού Δράσεων Έτους 2023 (Ν.4497/2017 αρθ.79 παρ.3)

Εισηγητής ο κ. Ελευθέριος Κώστας, Α΄ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου.

6ον   : Απόφαση ενεργειών βάσει της Αναθεωρημένης Έκθεση Εκκαθάρισης της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία: «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  ΗΠΕΙΡΟΥ» και ΔΤ «BIC ΗΠΕΙΡΟΥ».

Εισηγητής ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου.

7ον   : Τρέχοντα θέματα

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares