500 χιλιάδες για συντήρηση πρασίνου στους δρόμους από την Περιφέρεια Ηπείρου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ποσό 500 χιλιάδων ευρώ προτίθεται να διαθέσει η Περιφέρεια Ηπείρου για την συντήρηση και την αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της περιοχής.

Το έργο προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον άξονα «πράσινες πόλεις, αστικές αναπλάσεις» του ΠΠΑ Περιφέρειας Ηπείρου.

Η πρόσκληση αφορά σε εργασίες τακτικής και έκτακτης συντήρησης και αποκατάστασης πρασίνου στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου όπως κοπή χόρτων στα ερείσματα του επαρχιακού οδικού δικτύου, διαμόρφωση ( κλάδεμα) θάμνων, κοπή κλαδιών μεγάλων δέντρων, κοπή και απομάκρυνση ξερών δέντρων, κοπή απομάκρυνση και καύση πλατάνων που πάσχουν από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους κ.λπ.

Οι παρεμβάσεις γίνονται με σκοπό στην μεγιστοποίηση της οδικής ασφάλειας δεδομένου ότι συμβάλλουν στην βελτίωση της ορατότητας, στην μείωση κινδύνου από τυχόν πτώσης ξερών κλαδιών & δέντρων (π.χ. πλατάνων) που πιθανότατα θα προκαλούσαν ατύχημα σε διερχόμενα οχήματα & οδηγούς, στον επαρκή φωτισμό του οδικού δικτύου μιας και τα ψηλά δέντρα πολλές φορές καλύπτουν τους ιστούς ηλεκτροφωτισμού, στην μεγαλύτερη ασφάλεια διερχομένων οδηγών και οχημάτων, λόγω αποκάλυψης της κατακόρυφης σήμανσης (πινακίδες αναγγελίας στροφών επικινδύνων θέσεων κ.λ.π.), καθώς και μείωση κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς μετά την κοπή των χόρτων.

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares