Έκδοση – θεώρηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ιωαννίνων ανακοινώνεται ότι η έκδοση και η θεώρηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ θα πραγματοποιείται στο γραφείο 131 (ισόγειο Διοικητηρίου Περιφέρειας Ηπείρου- τηλέφωνο 26510 87131- ώρες 8.30- 14.00) από την Πέμπτη 4 Απριλίου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2024). Οι δικαιούχοι επίσης μπορούν να απευθύνονται για τη χορήγηση των Δελτίων και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της περιοχής τους.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου
(αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας)

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής και μη παραλαβής Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ
(αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας)

3. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ή Απόφαση Διοικητικού Δ/ντή Ασφαλιστικού Φορέα ή ΕΦΚΑ ή Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος από τον ΟΠΕΚΑ ή Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας, σε ισχύ, (άρθρο 106 του ν. 4961/2022) με σήμανση αναπηρίας τουλάχιστον ΙΙ

4. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και φωτοαντίγραφο αυτής

5. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης του φόρου εισοδήματος που υποβάλλεται το έτος 2023

6. Για την έκδοση νέας κάρτας δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες ή τρείς (3) αν δικαιούται συνοδό

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares