Καταργούνται όλα τα Ειρηνοδικεία της Ηπείρου

ΓΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Την κατάργηση όλων των Ειρηνοδικείων της Ηπείρου προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας και την χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Παρά τις χωροταξικές αλλαγές που επέρχονται δεν «διορθώνεται» ένα σοβαρό ζήτημα που αφορά στην ένταξη του Νομού Θεσπρωτίας στο Εφετείο Κέρκυρας. Οι άλλοι νομοί της Ηπείρου ανήκουν στο Εφετείο Ιωαννίνων ωστόσο το παράδοξο της Θεσπρωτίας συνεχίζεται και με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας (πρώην Νομός Θεσπρωτίας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Ηγουμενίτσα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

Το Ειρηνοδικείο Ηγουμενίτσας καταργείται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας.

Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: οκτώ (8), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας ανέρχονται σε είκοσι μία (21).

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares