Ο Ιωάννης Λώλος για την εκλογή του ως Αντιπρόεδρος στο Δ.Σ. του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΚΕΔΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ
Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή αλλά και ευθύνη η ομόφωνη εκλογή μου ως αντιπροέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( Ι.Τ.Α.) της ΚΕΔΕ .
 
Ευχαριστώ από καρδιάς όλα τα μέλη του Δ.Σ. για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο μου , αλλά και τα μέλη του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ και ιδιαίτερα τον πρόεδρο της Λάζαρο Κυρίζογλου για την τοποθέτηση στο Δ.Σ. του Ι.Τ.Α.

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares