400 χιλιάδες για διαμόρφωση χώρων στο Κεντρικό Λιμεναρχείο

Τελευταία νέα

Στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την διαμόρφωση νέων γραφειακών χώρων και κρατητηρίων στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας προχώρησε η Περιφέρεια Ηπείρου.

Το έργο έχει συνολικό προυπολογισμό 400 χιλιάδων ευρώ.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, η 3Η ΠΕΔΙΛΣ και το Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών (ΚΕΑ) επί του παρόντος στεγάζονται σε διάσπαρτα κτίρια εντός του Λιμένα Ηγουμενίτσας, τα οποία αφενός αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω παλαιότητας δεν επαρκούν για τις αυξανόμενες στεγαστικές ανάγκες των εν λόγω Υπηρεσιών.

Αυτοί είναι και οι λόγοι σύμφωνα  με την προκήρυξη του έργου για τον διαγωνισμό ώστε οι διοικητικές υπηρεσίες να μεταστεγαστούν σε κτίριο που βρίσκεται εντός του λιμένα και έχει συνολικό εμβαδόν 2.265 τετραγωνικά μέτρα.

Στο του κτιρίου Τ2, πρόκειται να στεγαστούν οι υπηρεσίες:

­ – Το Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών Ε=315 τμ

­ – Ειδικός χώρος κράτησης ποινικών κ.λ.π. (ανδρών – γυναικών) E=130 τμ.

­ – Ειδικός χώρος παραμονής ασυνόδευτων παιδιών Ε= 40 τμ.

­ – Αίθουσα E=35 τμ

­-  Λοιποί γραφειακοί χώροι

Εντός του ορόφου του κτιρίου Τ2 Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας θα στεγαστούν όλες οι διοικητικές υπηρεσίες του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας και της 3ης ΠΕΔΙΛΣ.

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares