Έργα αναβάθμισης δικτύου ύδρευσης του Δήμου Φιλιατών

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τη Δευτέρα 15/4/2024 υπεγράφη η σύμβαση υλοποίησης της πράξης: ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ, ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  μεταξύ του Δήμου Φιλιατών και των νόμιμων εκπρόσωπων της αναδόχου εταιρείας «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Ε.Π.Ε.»

Η προμήθεια προϋπολογισμού 1.913.320,00 ευρώ, αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ψηφιακών υδρομετρητών στο δίκτυο ύδρευσης  του Δήμου Φιλιατών. Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Next Generation EU.

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares