Η νέα Επιτροπή Κυκλοφοριακών Θεμάτων του Δήμου Σουλίου με πρόεδρο τον Θανάση Ντάνη

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
Τη συγκρότηση της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων η οποία θα αποτελείται από τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:
1. Τον Δήμαρχο Σουλίου κ. Αθανάσιο Ντάνη , ως Πρόεδρο της Επιτροπής
2. Τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Χειμώνα Γεώργιο ,ως μέλος
3. Τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κοντό Αλέξανδρο ,ως μέλος
4. Τον δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας κ. Αθανασίου Νικόλαο, ως μέλος
5. Τον διοικητή του Α.Τ Παραμυθιάς κ. Μαρκουτσάκη Μάρκο , ως μέλος
6. Τον Πρόεδρο του ΚΤΕΛ Θεσπρωτίας κ. Νάκο Ευάγγελο , ως μέλος
7. Τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Παραμυθιάς κ. Νικόλαο Κώτση , ως μέλος
8. Την μηχανικό του Δήμου Σουλίου κ. Μπουσταντζή Αντιγόνη – Πτυχ. Τοπoγράφος Μηχανικός Τ.Ε ,ως τακτικό μέλος ,με αναπληρώτριά της την κ. Κετσιλή Αθανασία Τ.Ε ΄Εργων Υποδομής.
 
Στην επιτροπή θα συμμετέχει και ο αντίστοιχος Πρόεδρος της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας όταν τα θέματα αφορούν την περιοχή της .
Η θητεία της Επιτροπής ακολουθεί τη δημοτική περίοδο.
Έργο της Επιτροπής θα είναι να επεξεργάζεται και να εισηγείται με βάση αιτήματα φορέων, πολιτών αλλά και αυτεπάγγελτα επί θεμάτων που αφορούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις , τροποποιήσεις και γενικότερα μέτρων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση πεζών και οχημάτων.
 

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares