Ανάδοχος για τον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών του ΤΟΕΒ Γλυκής

ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος του έργου  «Βελτίωση εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Τ.Ο.Ε.Β. Γλυκής (Αχέροντα – Γλυκής)», η εταιρεία «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Ο προϋπολογισμος ειναι 546.840€  και πρόκειται για έργο που αφορά στην εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου συνολικής ισχύος 0,49984 ΜWτου οποίου η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα χρησιμοποιηθεί για να καλύψει μέρος της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στα αντλιοστάσια του ΤΟΕΒ ΓΛΥΚΗΣ. Το Φωτοβολταϊκό Πάρκο θα κατασκευαστεί στο αγροτεμάχιο 379 της Τ.Κ. Γλυκής Παραμυθιάς.

Το Φωτοβολταϊκό Πάρκο θα αποτελείται από ένα (1) σταθμό ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 499,984 kWp. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια θα συνδέονται σε 2 αντιστροφείς (inverters) των 250 KW με ονομαστική έως 275kw έκαστος. Δηλαδή θα έχουμε δύο (2) αντιστροφείς με τριακόσια πενήντα δύο (352) πλαίσια/αντιστροφέα.

Η έξοδος κάθε αντιστροφέα (ΑC), θα συνδέεται σε πίλλαρ και από εκεί θα γίνεται όδευση της παροχής προς τον οικίσκο, για να συνδεθεί στον πίνακα χαμηλής τάσης. Ο πίνακας χαμηλής τάσης θα είναι επιδαπέδιος, αυτοστηριζόμενος επισκέψιμος και χειριζόμενος από μπροστά. Τα πεδία θα συναρμολογηθούν από προκατασκευασμένα διάτρητα προφίλ πάχους 2mm πάνω σε βάση από δοκό τύπου Π. Οι πόρτες θα στηρίζονται σε κατάλληλο αριθμό μεντεσέδων (πάνω από 3) και θα διαθέτουν κλειδαριά ντίζας που μανδαλώνει επίσης σε τουλάχιστο (3) σημεία. Στο εσωτερικό τους τα πεδία θα διαθέτουν μεταλλική μετωπική πλάκα για την κάλυψη όλων των ενεργών υπό τάση μερών, από την οποία θα εξέχουν μόνο τα χειριστήρια των ηλεκτρολογικών υλικών.

Ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής θα έχει την δική του σύνδεση με το δίκτυο μέσης τάσης του ΔΕΔΔΗΕ και θα αντιστοιχίζεται με έναν ή περισσότερους από τους μετρητές των αντλιοστασίων

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares