Κλείνουν οι παιδικές χαρές και στο δήμο Φιλιατών

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Σε άμεση εφαρμογή της αριθ. 2/26.4.2024 απόφασης της Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών των ΟΤΑ α’ βαθμού του Ν. Θεσπρωτίας του άρθρου 9 της αριθ. 28492/2009 (Β΄ 931) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία των παιδικών χαρών του Δήμου, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επανέκδοσης και έκδοσης των απαιτούμενων πιστοποιητικών καταλληλότητας λειτουργίας.
 
Με γνώμονα τη διασφάλιση του ύψιστου βαθμού ασφάλειας των υφιστάμενων παιδικών χαρών, ο Δήμος Φιλιατών ενημερώνει τους δημότες και κατοίκους του, ότι έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις, καθώς και στην προβλεπόμενη διαδικασία για την, κατά περίπτωση, επανέκδοση/έκδοση των οικείων πιστοποιητικών καταλληλότητας των παιδικών χωρών.
 
Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares