Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Φιλιατών ο Παρασκευάς Βλάχος

ΠΟΛΙΤΙΚΑ
Με απόφαση του δημάρχου Φιλιατών κου Βασίλειου Τζίγκου, ορίζεται Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής ο Παρασκευάς Βλάχος, Αντιδήμαρχος Φιλιατών.
 
Θέση που μέχρι σήμερα κατείχε ο δήμαρχος Φιλιατών.
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αριθ. 4/2024/5-01-2024 & 80/2024/2-4- 2024 Αποφάσεις Δημάρχου Φιλιατών

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares