30.364€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών στα σχολεία του Δήμου Σουλίου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το ποσό των 30.364€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, σύμφωνα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Σουλίου, θα κατανεμηθεί στις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως εξής:15.182,19€ στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου» εκ των οποίων 3.168,00 € να διατεθούν για την κάλυψη της μισθοδοσίας των Σχολικών Τροχονόμων, για το χρονικό διάστημα 01.01.2024 έως 30.06.2024.

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares