Ευρωεκλογές 2024: Ποιοι θα λάβουν ειδική αποζημίωση έως 980 ευρώ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ειδική αποζημίωση έως 980 ευρώ για το διάστημα 7 ημερών θα λάβουν οι Έφοροι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και οι αναπληρωτές για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024  . Το ποσό αυτό προκύπτει από 140 ευρώ που είναι η αποζημίωση για κάθε ημέρα απασχόλησης Χ 7 ημέρες.

Αναλυτικά, επισημαίνεται πως στους  δικαιούχους αποζημίωσης  που θα εκτελέσουν καθήκοντα την Κυριακή 9 Ιουνίου 2024 καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση, ως ακολούθως:

α. Στους Εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και στους αναπληρωτές αυτών καταβάλλεται 140  ευρώ για κάθε ημέρα απασχόλησης.

β. Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και στους αναπληρωτές αυτών καταβάλλεται 120 ευρώ για κάθε ημέρα απασχόλησης

γ. Στους δημόσιους ή δημοτικούς υπαλλήλους, που χρησιμοποιούνται ως διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας και στους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών καταβάλλεται ποσό  120 ευρώ  για κάθε ημέρα απασχόλησης

δ. Στα διοριζόμενα μέλη των εφορευτικών επιτροπών καταβάλλεται ποσό 40 ευρώ για κάθε ημέρα απασχόλησης

Διευκρινίζεται όμως πως  για τον καθορισμό του χρόνου, για τον οποίο καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής κ.λπ., λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των ημερών απασχόλησης που είναι απαραίτητες:

α) Για τη μετάβαση και επιστροφή τους μέσω της συντομότερης οδού και

β) για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

3. Τα καταβαλλόμενα ποσά είναι ακατάσχετα, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση, φόρο εισφορά ή κράτηση υπέρ τρίτων, δεν υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος και δεν συμψηφίζονται με οφειλές των δικαιούχων προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία από οποιαδήποτε αιτία.

3.2 Το καταβαλλόμενο ποσό είναι ακατάσχετο, δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με οφειλές των δικαιούχων προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία από οποιαδήποτε αιτία.

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares