Αίτημα από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ηπείρου για αναβολή της ψηφιακής κάρτας εργασίας

ΓΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Αίτημα για αναβολή στην ψηφιακή κάρτας εργασίας για την 1η Οκτωβρίου αντί της 1η Ιουλίου υπέβαλλε η Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Δόμνα Μιχαηλίδου.

Οι λόγοι που επικαλείται το Οικονομικό Επιμελητήριο για την αναβολή πλήρους εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας από την 1η Ιουλίου είναι:

1. Επαρκής Προετοιμασία και Ενημέρωση Εργαζομένων και Επιχειρήσεων

Η μετάβαση σε ένα τόσο σημαντικό και εκτενές ψηφιακό σύστημα απαιτεί εκτενή προετοιμασία. Πολλοί εργαζόμενοι και επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη επαρκή πληροφόρηση ή εκπαίδευση για τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Με την αναβολή της εφαρμογής, θα δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την εκπαίδευση και ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων μερών.

2. Απαραίτητες Τεχνικές Υποδομές

Οι τεχνικές υποδομές που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία της ψηφιακής κάρτας εργασίας δεν είναι πλήρως έτοιμες. Η αναβολή θα επιτρέψει την ολοκλήρωση και τον έλεγχο αυτών των υποδομών, διασφαλίζοντας έτσι ότι το σύστημα θα λειτουργήσει χωρίς προβλήματα από την πρώτη μέρα της εφαρμογής του.

3. Συμμόρφωση και Υιοθέτηση από Επιχειρήσεις

Πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη ενσωματώσει τις απαραίτητες τεχνολογικές λύσεις για τη λειτουργία της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Με την αναβολή, οι επιχειρήσεις θα έχουν τον χρόνο να προσαρμοστούν και να συμμορφωθούν με τις νέες απαιτήσεις χωρίς να αντιμετωπίσουν λειτουργικά προβλήματα ή πρόστιμα.

4. Συντονισμός με άλλες Μεταρρυθμίσεις

Η τρέχουσα περίοδος χαρακτηρίζεται από μια σειρά σημαντικών μεταρρυθμίσεων και αλλαγών, τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τους λογιστές – φοροτέχνες. Η ταυτόχρονη εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας ενδέχεται να δημιουργήσει σύγχυση και επιπλέον επιβάρυνση στους εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις. Η αναβολή θα επιτρέψει έναν καλύτερο συντονισμό με τις άλλες αλλαγές, διευκολύνοντας την ομαλή ενσωμάτωση της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Με βάση αυτά τα επιχειρήματα, το 6ο Π.Τ. Ηπείρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας καλεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να επανεξετάσει την ημερομηνία έναρξης της ψηφιακής κάρτας εργασίας και να την μεταθέσει για την 1η Οκτωβρίου του 2024. Μια τέτοια απόφαση θα διασφαλίσει την επιτυχή και χωρίς προβλήματα εφαρμογή του νέου συστήματος προς όφελος όλων των εμπλεκομένων μερών.

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares