Αύξηση των ανταποδοτικών από τον ΦΟΣΔΑ και μηχάνηματα ζητάει ο Δήμαρχος Σουλίου

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

H επιστολή του Δημάρχου Σουλίου κ. Ντάνη:

ΠΡΟΣ:
Τον Αναγκαστικό Σύνδεσμο
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Δ.Ε Περιφέρεια Ηπείρου

ΘΕΜΑ: “ΑΙΤΗΜΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ”

Αξιότιμοι κύριοι,
Απευθυνόμενοι στον Φορέα σας, γνωρίζοντας ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας είναι η υλοποίηση ολοκληρωμένων σχεδίων, η ορθή λειτουργία των έργων, των εγκαταστάσεων διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Ηπείρου καθώς και η διαχείριση, η προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, αξιοποίηση και διάθεση των Στερεών Αποβλήτων,

Αιτούμαστε:
Την άμεση αύξηση των ανταποδοτικών τελών από 1% σε 5% και
Την προμήθεια τριών μηχανημάτων (ένα για κάθε Δήμο της Περιφέρειάς μας).
Δεδομένου του γεγονότος ότι ο Δήμος Σουλίου και άλλοι δυο Δήμοι της Περιφέρειάς μας (Δήμος Αρταίων, Δήμος Βορείων Τζουμέρκων), επωμίζονται το μεγαλύτερο βάρος του εγχειρήματος και βιώνουν τα αποτελέσματα της υποβάθμισης των περιοχών των έργων και εγκαταστάσεων, καθώς εντός των ορίων τους έχουν εγκατασταθεί ΧΥΤΥ, για τους τρεις αυτούς Δήμους

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares