Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας

ΓΕΝΙΚΑ

Καλείστε να συμμετέχετε στην συνεδρίαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19.06.2024 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω:

1ον  : Έγκριση Πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης ΔΣ.

2ον  : Ενημέρωση για τις δραστηριότητες της Δ.Ε. από το προηγούμενο Δ.Σ.

Εισηγητής ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου.

3ον  : Ενημέρωση εκπροσώπων Επιμελητηρίου για την συμμετοχή τους σε Επιτροπές.

4ον  : B΄ Τροποποίηση Προϋπολογισμού Έτους 2024.

Εισηγητής ο κ. Κων/νος Καλιαμούρης, Οικ. Επόπτης του Επιμελητηρίου

5ον  : Επικαιροποίηση Απόφασης ΔΣ για Καθορισμό Εδρών στο Δ.Σ. & Ημερομηνίες υλοποίησης των εκλογών του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας.

Εισηγητής ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου

6ον : Επικαιροποίηση Απόφασης ΔΣ για τον ορισμό μέλους του Επιμελητηρίου για την Συγκρότηση της Εκλογικής Επιτροπής.

Εισηγητής ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου

7ον  : Τρέχοντα θέματα

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares