Η Δημοτική Παράταξη “Μαζί για την Ηγουμενίτσα” για την τροποποίηση του ΟΕΥ Δήμου Ηγουμενίτσας λόγω της κατάργησης του ΠΑΚΠΠΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ
Η Δημοτική Παράταξη “Μαζί για την Ηγουμενίτσα” καταψηφίσαμε την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου λόγω της ενσωμάτωσης του ΠΑΚΠΠΟ που καταργήθηκε, για τους παρακάτω λόγους:
 
1)Η συγκεκριμένη τροποποίηση θα έπρεπε να αφορά αποκλειστικά και μόνο στην ένταξη των καταργούμενων υπηρεσιών και των θέσεων του προσωπικού στον Οργανισμό του Δήμου χωρίς άλλες μεταβολές, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο μεταγενέστερης απόφασης.
 
2)Δεν μπορεί να υπάρχει θέση Υποδιευθυντή Προσχολικής Αγωγής (για τους Παιδικούς Σταθμούς και τα ΚΔΑΠ) αφού δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία η σύσταση Υποδιεύθυνσης, ούτε ο αριθμός των Διευθύνσεων του Δήμου (συμπεριλαμβανομένου του ΚΕΠ) μπορεί να υπερβαίνει για δημοσιονομικούς λόγους τον προβλεπόμενο αριθμό από τις Οδηγίες της ΕΕΤΑΑ.
 
3)Στην τροποποίηση πρέπει να αναφέρονται οι προστιθέμενες οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και οι προσωποπαγείς θέσεις εργασίας ΙΔΑΧ που συστήνονται αυτοδίκαια από το καταργούμενο νομικό πρόσωπο ΠΑΚΠΠΟ.
 
4)Η πρόβλεψη κάθε Παιδικός Σταθμός του Δήμου να αποτελεί διακριτό Τμήμα είναι αδιανόητη και οδηγεί σε αλληλοεπικάλυψη έργου και αρμοδιοτήτων. Σε όλους τους Δήμους που έχουν τροποποιήσει πρόσφατα τους Οργανισμούς τους, οι Παιδικοί Σταθμοί και τα ΚΔΑΠ αποτελούν Γραφεία υπαγόμενα σε ένα Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (οι Παιδικοί Σταθμοί) και σε ένα Τμήμα ΚΔΑΠ (τα ΚΔΑΠ) αντίστοιχα.
 
5)Πρέπει να τηρηθεί απαρέγκλιτα ο Κώδικας Υπαλλήλων ΟΤΑ ως προς το προβάδισμα των υπαλλήλων για τις θέσεις των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων της τροποποιούμενης οργανωτικής δομής.
 
Εμείς πιστεύουμε ότι οι εργαζόμενοι αποτελούν τους άμεσους και βασικούς συνεργάτες κάθε Δημοτικής Αρχής και του Δημοτικού Συμβουλίου και ότι στη μεταξύ μας σχέση πρέπει να υπάρχει ειλικρίνεια και καλή πρόθεση.
 
Η συνέχιση όμως από τη σημερινή Δημοτική Αρχή, έστω και με προσπάθεια βελτιώσεων, των απαράδεκτων ψηφοθηρικών πρακτικών της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής Λώλου που διέλυσαν κάθε έννοια αξιοκρατίας και κατάργησαν πρακτικά την αξιολόγηση, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Βλάπτει σοβαρά το Δήμο, τους πολίτες αλλά και τους ίδιους τους εργαζόμενους.
 
Οι δικές μας “κόκκινες γραμμές” είναι το δημόσιο συμφέρον, ο νόμος, η κοινή λογική και η συνείδησή μας!

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares