Ο Δήμος Ηγουμενίτσας αποσαφηνίζει κρίσιμες παραμέτρους σε σχέση με τις παραχωρήσεις κοινοχρήστων χώρων

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας επιθυμεί με το παρόν δελτίο τύπου να αποσαφηνίσει και διευκρινίσει ορισμένες κρίσιμες παραμέτρους, που αφορούν στην παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων, για την άσκηση παραγωγικών δραστηριοτήτων. Πρόσφατα εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η τροποποίηση του σχετικού κανονισμού, ο οποίος ρυθμίζει τις χρήσεις των κοινοχρήστων χώρων με τη διασφάλιση της ακώλυτης προσβασιμότητας για το κοινό, αλλά και με την δυνατότητα χορήγησης αδειών χρήσης για παραγωγικούς σκοπούς, στο μέτρο που αυτή δεν παρακωλύει την βασική του δημόσια και κοινόχρηστη χρήση.

Με πρωτοβουλία του Δήμου μάλιστα εξασφαλίστηκε η ισχύς των διατάξεων του κανονισμού, χωρίς να επιβληθούν υπέρμετροι περιορισμοί στην άσκηση παραγωγικών δραστηριοτήτων, μετά και την ψήφιση του ν. 5092/ 2024. Θεωρούμε λοιπόν  ότι πρόκειται για έναν ισορροπημένο κανονισμό, που διασφαλίζει το πρώτιστο αγαθό της κοινής χρήσης των δημόσιων χώρων, χωρίς να αποκλείει δευτερευόντως και συμπληρωματικά τη χρήση του για παραγωγικές δραστηριότητες, μέσα σε ένα ευρύτερο περιβάλλον που επιβάλλει αυστηρές προσεγγίσεις.

Για τους λόγους αυτούς ζητούμε από το επαγγελματικό κοινό του Δήμου την αυστηρή τήρηση των διατάξεων του κανονισμού. Με λύπη διαπιστώνουμε ότι ακόμη πολλοί επιχειρηματίες δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για την έκδοση αδειών παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστων χώρων, αλλά παρ΄ όλ΄ αυτά κάνουν χρήση αυτών, ενώ σε άλλες περιπτώσεις διαπιστώνονται παραβιάσεις των όρων των σχετικών αδειών, του κανονισμού και της νομοθεσίας εν γένει.

Οι πρώτοι έλεγχοι που διενεργήθηκαν από μικτά κλιμάκια αποτελούμενα από υπαλλήλους του Δήμου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της ΕΛ.ΑΣ. διατύπωσαν αυστηρές συστάσεις για την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων σε εξαιρετικά σύντομο και συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αν δεν υπάρχει πλήρης συμμόρφωση θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Το μέτρο αυτό είναι πρώτιστα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης, ισότητας και διασφάλισης του υγιούς ανταγωνισμού, αφού δεν μπορεί να υπάρχουν δύο κατηγοριών επαγγελματίες: οι συνεπείς και οι ασυνεπείς, με τους τελευταίους να εκμεταλλεύονται την ανοχή των πρώτων και στην ουσία να επιχειρούν με αθέμιτο τρόπο. Είναι φυσικά και μέτρο που στέλνει ένα σαφές μήνυμα για την προστασία των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων από αυθαιρεσίες.

Επίσης, ολοκληρώνεται η διαδικασία εκμίσθωσης χώρων για τη λειτουργία καντινών και την ανάπτυξη καθισμάτων σε παραλίες του Δήμου, με απόλυτη διαφάνεια και εξασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού, χωρίς να επιτραπεί να δημιουργηθούν μονοπωλιακές η ολιγοπωλιακές συνθήκες, με την απαγόρευση ανάπτυξης δραστηριοτήτων σε αρκετές παραλίες, ώστε να είναι ελεύθερες προς χρήση για το ευρύ κοινό, καθώς και με αποκλεισμούς περιοχών για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος. Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή της νέας νομοθεσίας, που επιβάλλει περιορισμούς στην χρήση για τη διασφάλιση της ακώλυτης πρόσβασης του κοινού στις παραλίες, θα ελεγχθεί αυστηρά, όπως επιβάλλεται από τις σχετικές οδηγίες του κράτους.

Για το λόγο αυτό ζητούμε από τους παραχωρησιούχους να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα τις προβλέψεις της νομοθεσίας, αλλά και να τηρούν τις άλλες υποχρεώσεις που έχουν (π.χ. καθαριότητα, ευταξία χώρου, διευκόλυνση πρόσβασης ΑΜΕΑ κ.α.). Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε σε ευχάριστη θέση να επιβληθούν οι σχετικές κυρώσεις για παραβίαση της νομοθεσίας, αλλά αν και όπου χρειαστεί θα γίνει, ως μέτρο προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και διασφάλισης της χρήσης των παραλιών από το κοινό, χωρίς υπέρμετρους περιορισμούς.

Επικαλούμαστε την κοινωνική ευθύνη της επαγγελματικής κοινότητας της περιοχής και ελπίζουμε ότι η διαχείριση της συνολικής κατάστασης θα διενεργηθεί χωρίς προβλήματα και εντός πλαισίου συνεννόησης που θα επιτρέψει την αρμονική συνύπαρξη όλων των δράσεων στους δημόσιους κοινόχρηστούς χώρους και τις παραλίες.

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares