Διάθεση θέσεων μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος 2024-2025 από φορείς του Ιδιωτικού Τομέα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Μέσω της ιστοσελίδας https://e-mathiteia.minedu.gov.gr(Διεπαφή Επιχειρήσεων), οι φορείς του Ιδιωτικού Τομέα που επιθυμούν να προσφέρουν θέσεις μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας 2024-2025, μπορούν να καταχωρήσουν ηλεκτρονικά τη διάθεση ελεύθερων θέσεων μαθητείας. Η ηλεκτρονική καταχώρησηθα είναι διαθέσιμη μέχρι την Κυριακή 01/09/2024 και ώρα 23:59.

Το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας είναι προαιρετικό και απευθύνεται σε αποφοίτους Λυκείου που έχουν πτυχίο ΕΠΑΛ καθώς και σε κάτοχους ισότιμων προς αυτούς τίτλων. Σ’ αυτό εφαρμόζεται η μεθοδολογία της μαθητείας, η οποία περιλαμβάνει: α) μαθητεία με εκπαίδευση σε εργασιακό χώρο του ιδιωτικού ή του ευρύτερου δημόσιουτ ομέα και β) εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας που πραγματοποιούνται στο σχολείο. Οι μαθητευόμενοι αποκτούν εργασιακή εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και επιπλέον εφόδια στην ειδικότητα που έχουν επιλέξει ενώ συνεργάζονται με επαγγελματίες του κλάδου. Οι μαθητευόμενοι ολοκληρώνοντας το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας, μπορούν να αποκτήσουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επιπέδου πέντε(5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων μετά από επιτυχή συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργούνται από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Η μαθητεία αποφέρει οφέλη στους μαθητευόμενους καθώς αποκτούν σημαντική εργασιακή εμπειρία και αναπτύσσουν δεξιότητες που ζητά η αγορά εργασίας. Οφέλη έχουν και οι φορείς που προσφέρουν θέσεις μαθητείας καθώς έχουν την ευκαιρία να επενδύσουν σε νέο ανθρώπινο δυναμικό και να παρέχουν τις γνώσεις και δεξιότητες που έχει ανάγκη η αγορά εργασίας ανά επαγγελματική δραστηριότητα .Επίσης, σημαντικό είναι για τους φορείς ότι το κόστος της επένδυσης σε νέους μαθητευόμενους είναι χαμηλό, καθώς επιβαρύνονται μόνο με τις ασφαλιστικές εισφορές του μαθητευόμενου.

Οι ειδικότητες Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας που λειτουργούν στα ΕΠΑΛ της Π.Ε. Θεσπρωτίας στις οποίες μπορούν να προσφερθούν θέσεις μαθητείας από τους ενδιαφερόμενους φορείς είναι:

Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής–Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών–Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων–Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού–Τεχνικός Οχημάτων–Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής–Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής–Βοηθός Νοσηλευτή–Βοηθός Φαρμακείου–Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων–Αισθητικής Τέχνης – Κομμωτικής Τέχνης.

Στην παραπάνω ιστοσελίδα που γίνεται η ηλεκτρονική καταχώρηση θέσεων μαθητείας, υπάρχουν αναρτημένα ενημερωτικό σημείωμα για ιδιώτες καθώς και σχετικός οδηγός υποβολής θέσεων μαθητείας.

 

Ο υπεύθυνος μαθητείας της ΔΔΕ Θεσπρωτίας

Γατσέλος Απόστολος

 

Περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις: Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΠΕΔΙΕΚ)Ηπείρου2651083980, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) Θεσπρωτίας2665023777 (εσ. 116).

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares