“Πράσινο φως” για δύο νέα ξενοδοχεία στην Πέρδικα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

“Πράσινο φως” για δύο νέα ξενοδοχεία πολυτελείας στην Ηγουμενίτσα.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τις δύο νέες μεγάλες επενδύσεις της εταιρείας PMGP RESORT AND WELLNESS, εκ των οποίων η μία αφορά νέο 5άστερο ξενοδοχείο και η άλλη νέο ξενοδοχείο 4 αστέρων.

Και τα δύο ξενοδοχεία θα γίνουν στη θέση «Σοφάς- Κάτω Πέραµα» της ∆.Ε. Πέρδικας, του ∆ήµου Ηγουµενίτσας, στη Θεσπρωτία.

 

Το νέο 5άστερο ξενοδοχείο

Η επένδυση αφορά στην κατασκευή και λειτουργία νέας ξενοδοχειακής μονάδας, κατηγορίας 5 αστέρων και δυναµικότητας 102 Κλινών.

Οι κατασκευασθείσες κτηριακές µονάδες ανέρχονται σε 32 µονώροφες και 9 διώροφες, εκ των οποίων οι 12 υπόσκαφες, είναι χαµηλού ύψους ενώ όλα τα κτήρια έχουν φυτεµένα δώµατα, µε τη φύση ουσιαστικά να καλύπτει την εξωγενή παρέµβαση.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των λειτουργιών της ξενοδοχειακής µονάδας, επιλέχθηκε η διάσπαση των όγκων και η δηµιουργία ζωνών που εντάσσονται στην κλίση και στη µορφολογία του εδάφους. Οι ζώνες αυτές είναι:

 • Α ζώνη:Υπόσκαφες ισόγειες κατοικίες µε καθιστικό
 • Β ζώνη: Τυπικές δίκλινες µονάδες και σουίτες
 • Γ ζώνη: ∆ιώροφες µονάδες
 • ∆ ζώνη: Κεντρικό κτήριο κοινόχρηστων λειτουργιών και ∆ωµάτια ΑΜΕΑ.

Ο περιβάλλων χώρος της ξενοδοχειακής µονάδας ανέρχεται σε 10.445,60  m2, εκ των οποίων τα 1.730 m2 αφορούν σε φυτεύσεις. Οι διαµορφώσεις των υπαίθριων χώρων περιλαµβάνουν:

 • τους κοινόχρηστους χώρους
 • τους χώρους αναψυχής µε τις ιδιωτικές υπαίθριες κολυµβητικές δεξαµενές
 • τους πεζόδροµους και τις κλίµακες προσπέλασης στα κτίρια
 • τους χώρους φύτευσης.

Τέλος, στο ξενοδοχειακό συγκρότηµα θα κατασκευαστούν συνολικά 41 κολυµβητικές δεξαµενές (µία ανά µονάδα) και µία παιδική, συνολικής επιφάνειας 1.557,75 m2 και όγκου 2.133,61 m3.

H επένδυση για το 5άστερο ξενοδοχείο έχει ήδη εγκριθεί προς χρηματοδότηση από τον Αναπτυξιακό Νόμο.

 

Το νέο ξενοδοχείο 4 αστέρων

Η επένδυση αφορά στην κατασκευή και λειτουργία νέας ξενοδοχειακής μονάδας, κατηγορίας 4 αστέρων και δυναµικότητας 144 Κλινών.

Η µονάδα θα κατασκευαστεί σε άρτιο και οικοδοµήσιµο γήπεδο εκτός σχεδίου, επιφανείας 18.520,91 m2, το οποίο έχει πρόσωπο επί της επαρχιακής οδού Συβότων – Πέρδικας.

Οι κατασκευασθείσες κτηριακές µονάδες ανέρχονται σε 42 µονώροφες και 8 διώροφες, εκ των οποίων οι 4 υπόσκαφες, είναι χαµηλού ύψους ενώ όλα τα κτήρια έχουν φυτεµένα δώµατα, µε τη φύση ουσιαστικά να καλύπτει την εξωγενή παρέµβαση.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των λειτουργιών της ξενοδοχειακής µονάδας, επιλέχθηκε η διάσπαση των όγκων και η δηµιουργία ζωνών που εντάσσονται στην κλίση και στη µορφολογία του εδάφους. Οι ζώνες αυτές είναι:

 • Α ζώνη: Υπόσκαφες ισόγειες κατοικίες µε καθιστικό (4 µονάδες)
 • Β ζώνη: Τυπικές ισόγειες δίκλινες κατοικίες (4 µονάδες)
 • Γ ζώνη: Κεντρικό κτήριο κοινόχρηστων λειτουργιών και Κολυµβητική ∆εξαµενή
 • ∆ ζώνη: ∆ωµάτια ΑΜΕΑ (5 µονάδες)
 • Ε ζώνη: Τυπικές ισόγειες κατοικίες µε καθιστικό (10 µονάδες)
 • Ζ ζώνη: Τυπικές ισόγειες δίκλινες κατοικίες (8 µονάδες) & ∆ιώροφες κατοικίες µε πατάρι (4 µονάδες)
 • Η ζώνη: Τρίχωρες κατοικίες µε καθιστικό (2 µονάδες) & ∆ιώροφες κατοικίες µε πατάρι (2 µονάδες)
 • Θ ζώνη: Τρίχωρες κατοικίες µε καθιστικό (2 µονάδες) & ∆ιώροφη κατοικία µε πατάρι (1 µονάδα)
 • Ι ζώνη: Τρίχωρες κατοικίες µε καθιστικό (2 µονάδες)
 • Κ ζώνη: Τρίχωρες κατοικίες µε καθιστικό (2 µονάδες) & ∆ιώροφη κατοικία µε πατάρι (1 µονάδα)
 • Λ ζώνη: Τρίχωρες κατοικίες µε καθιστικό (2 µονάδες)
 • Μ ζώνη: Ιδιωτική βίλα (1 µονάδα)

Ο περιβάλλων χώρος της ξενοδοχειακής µονάδας ανέρχεται σε 14.998,71 m2, εκ των οποίων τα 5.800 m2 αφορούν σε φυτεύσεις. Οι διαµορφώσεις των υπαίθριων χώρων περιλαµβάνουν:

 • τους κοινόχρηστους χώρους
 • τους χώρους αναψυχής µε τις ιδιωτικές υπαίθριες κολυµβητικές δεξαµενές
 • τους πεζόδροµους και τις κλίµακες προσπέλασης στα κτίρια
 • τους χώρους φύτευσης.

Τέλος, στο ξενοδοχειακό συγκρότηµα θα κατασκευαστούν συνολικά 50 κολυµβητικές δεξαµενές (µία ανά µονάδα) και µία παιδική, συνολικής επιφάνειας 1.557,75 m2 και όγκου 2.133,61 m3.

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares