Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα της γυναίκας και Στόχοι της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Τελευταία νέα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας θέτει τους ακόλουθους
στόχους:
 Καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων
 Πρόληψη και καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών
 Επίτευξη ισότιμης συμμετοχής ανδρών και γυναικών στις πολιτικές αποφάσεις.
Οι Γυναίκες σε θέση διευθυντικές ακόμα και σήμερα κατέχουν πολύ μικρά ποσοστά. Στην Ελληνική
Βουλή το 18,3% αποτελείται από γυναίκες. Στον Δήμο Ηγουμενίτσας το 11,11%. Αξίζει να σημειωθεί ότι
στην Ελλάδα το δικαίωμα ψήφου γυναικών σε βουλευτικές εκλογές δόθηκε με το Νόμο 2159 του 1952
και το 1953 εκλέχθηκε η πρώτη Ελληνίδα βουλευτής, Ελένη Σκούρα.
Παρά τη θεσμοθετημένη ισότητα δικαιωμάτων σε άνδρες και γυναίκες, οι κοινωνικές ανισότητες, οι η
πολιτική υποεκπροσώπηση παραμένουν ακόμη και σήμερα. Η εμφάνιση των έμφυλων στερεοτύπων
αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας
του Δήμου Ηγουμενίτσας
Βασιλική Τσώτου

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής & Ψηφιακής Πολιτικής

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares