ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Τελευταία νέα

Την Παρασκευή 27-08-2021 και ώρα 09:00 συνεδριάζει- μέσω τηλεδιάσκεψης- η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 04-06-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Περάνθη – Κομπότι», προϋπολογισμού € 1.310.000,00 με ΦΠΑ.
2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 02-07-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση οδού Ιωαννίνων – Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
3. Έγκριση του από 10-08-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 06-08-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
4. Έγκριση των Πρακτικών 1ο/09-06-2021 και 2ο/24-08-2021 της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 14-05-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κόμβος Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας με Εγνατία Οδό», προϋπολογισμού € 1.970.000,00 με ΦΠΑ.
5. Έγκριση του από 17-08-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας από Πηγές έως όρια Ηπείρου», αναδόχου «Γ.Ν&Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», μέχρι την 30-11-2021.
7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Αποχετευτικών Αγωγών (Δίκτυα Συλλογής και Μεταφοράς) και Αντλιοστασίων λυμάτων στα όρια του Δήμου Πάργας», «Κ/Ξ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ», μέχρι την 31-10-2021.
8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση φράγματος υδρομάστευσης στη θέση Ζγάρα Τ.Κ Καταρράκτη από ζημιές που προκλήθηκαν μετά από έντονη θεομηνία», αναδόχου «Γ.Ν & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», μέχρι την 15-03-2022.
9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση χώρου στάθμευσης οχημάτων και περίφραξης αρχαιολογικού χώρου της Δωδώνης», αναδόχου «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ. ΜΠΙΜΠΟΣ», μέχρι την 30-09-2021.
10. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση συλλογή στοιχείων και κυκλοφοριακού φόρτου για την σύνταξη μελέτης κόμβου Λαψίστας προς αποφυγή ατυχημάτων (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
11. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση τεχνικών απεγκλωβισμού υπόγειων υδάτων στην περιοχή μικρός αυχένας Κατάρας», προϋπολογισμού € 65.720,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
12. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων για την σύνταξη μελέτης οδού προς Μονολίθι (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 37.200,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
13. Έγκριση 3ης Τροποποίησης και αύξηση της κατανομής της πίστωσης για την επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000000.
14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών οδικού ηλεκτροφωτισμού Γ’ τριμήνου 2021.
15. Έγκριση του προσωρινού πίνακα παρακατάθεσης και των σχετικών δαπανών (αποζημίωσης και δικηγορικών εξόδων) για την αποζημίωση ακινήτων και επικείμενων που απαλλοτριώθηκαν για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παράκαμψη Νικόπολης – Συγκοινωνιακά Έργα Ανάδειξης Αρχαιολογικού Χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου».
16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών για την σύνταξη ανταποδοτικών μελετών των Δασαρχείων στα πλαίσια έργων της Περιφέρειας Ηπείρου».
17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής παλαιάς Ε.Ο. Ιωαννίνων Τρικάλων (παροχή υπηρεσιών)».
18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Απορροή – διευθέτηση όμβριων υδάτων προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων περιοχής Περάματος (παροχή υπηρεσιών)».
19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση συλλογή στοιχείων για την ασφαλή απορροή των όμβριων προς αποφυγή κατολισθήσεων στην 2η επαρχιακή οδό (παροχή υπηρεσιών)».
20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση ομβροδεξαμενής περιοχής Κορφοβουνίου (παροχή υπηρεσιών)».
21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια στηθαίων και κολωνάκια σήμανσης για αντιμετώπιση άμεσων αναγκών στο εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου».

22. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 29-06-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 650.000,00 € με ΦΠΑ.
23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες καθαρισμού και διευθέτησης ποταμού στα όρια του πρώην Δήμου Εγνατίας (παροχή υπηρεσιών)».
24. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 123379/8458/12-08-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου».
25. Έγκριση παράτασης συμβάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Developing and promoting extreme tourism in Greece Albania cross-border area” με το ακρωνύμιο “EX.TOUR”, του Προγράμματος Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020».
26. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 128336/944/24-08-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση με την Αναπτυξιακή Εταιρία του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων της 1ης Έκθεσης πιστοποιημένων τοπικών προϊόντων.
27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση Πολιτιστικής Μουσικής Εκδήλωσης με το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Ιωαννίνων.
28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων στη διεξαγωγή του 1ου MEGA FOUR 4X4 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, στις 3-4-5 Σεπτεμβρίου 2021.
29. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 122776/5592/11-08-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών υδροφόρων-βυτίων για μεταφορά νερού σε κτηνοτροφικές-πτηνοτροφικές μονάδες κ.λ.π της Π.Ε. Ιωαννίνων, της Περιφέρειας Ηπείρου λόγω παρατεταμένης ανομβρίας.».
30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Μυοκτονία στην καλλιεργήσιμη έκταση της Χρυσοβίτσας και των γύρω περιοχών».
31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής προς Λάιστα Ζαγορίου (παροχή υπηρεσιών)».
32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων για την άμεση αποκατάσταση των οδών “Άγναντα – Κυψέλη” και “Αγία Παρασκευή – Φούρκα” (παροχή υπηρεσιών)».
33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση από καθιζήσεις περιοχής Κηπίνας Καλαρρυτών (παροχή υπηρεσιών)».
34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή πλατάνων ξερών προσβεβλημένων από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους στην περιοχή Θεογέφυρο και Λίθινο στον ποταμό Καλαμά (παροχή υπηρεσιών)».
35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
36. Έγκριση παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, οι οποίες ήταν σε ισχύ την 30-06-2021 έως την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών και το αργότερο έως την 30-06-2022 σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 60 «Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2021-2022» του Ν. 4821/31-07-2021 (ΦΕΚ 134/Α/2021).
37. Έγκριση παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας έως την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών και το αργότερο έως την 31-12-2021.
38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό της κοίτης από συσσωρευμένα φερτά υλικά σε τμήμα του ποταμού Άννινου (επείγουσα εργασία λόγω διαλείπουσας ροής)».
39. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας και ασφαλτοστρώσεις προς παραγωγικές μονάδες Κομποτίου και Βίγλας Άρτας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
40. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και προστασία οδού από κατολισθήσεις προς Μαρκυνιάδα Άρτας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
41. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, τηλεφώνων, τόνερς, μελανιών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, πολυµηχανηµάτων, ανταλλακτικών εκτυπωτικών και λοιπού ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Θεσπρωτίας», συνολικού προϋπολογισμού 67.000,00 € με Φ.Π.Α.
42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης και παράτασης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που ήταν σε ισχύ μέχρι 30-06-2021.
43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός στην περιοχή Παραποτάμου Ηγουμενίτσας των αντιπλημμυρικών τάφρων εν όψει της χειμερινής περιόδου (παροχή υπηρεσιών)».
44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση και καθαρισμός προσβάσεων προς αρδευτικό ΤΟΕΒ Παραμυθιάς και ΤΟΕΒ Φιλιατών (παροχή υπηρεσιών)».
45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση διαγράμμισης άξονα και οριογραμμών οδοστρώματος από α) Νεράιδα – Παραμυθιά – Γλυκή, β) Γλυκή – Σούλι και γ) Παραμυθιά – Καρβουνάρι (παροχή υπηρεσιών)».
46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός στην περιοχή Ρίζιανης – Δράμεσης αντιπλημμυρικών τάφρων εν όψει της χειμερινής περιόδου (παροχή υπηρεσιών)».
47. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 24-06-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου με Α/Α 1 «Κατασκευή έργων διευθέτησης ρέματος στο Δήμο Πάργας (ρέμα Τούση)», προϋπολογισμού 2.320.000,00 € με ΦΠΑ της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5067653 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020».
48. Έγκριση του από 24-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-06-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Εργασίες συντήρησης αντιπλημμυρικών έργων και καθαρισμός ρεμάτων στην Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ.
49. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για υπερωριακή απασχόληση για την υλοποίηση του EΠ «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020, της Πράξης: «Αποκεντρωμένες προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019» ΚΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – Π.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ, MIS 5029481».
50. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021.
51. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση – καθαρισμός περιοχής Μύτικα και προστασία από πλημμύρες», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares