ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Τελευταία νέα

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη (σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται προς αποφυγή της διάδοσης του νέου κορωνοϊού COVID-19) στις 27 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00’ με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2021.
-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 156/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και αποδοχή της υπ’ αριθμ. 304/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για εξώδικο συμβιβασμό με την Ελένη ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του Ευαγγέλου λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 97/2021 απόφασή της για εξώδικο συμβιβασμό με τον Σπυρίδωνα ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ του Θεοδώρου, λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 286/2021 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 309/2021 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 310/2021 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο Παραχώρηση της χρήσης πινάκων και αυθεντικών χαρακτικών έργων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας για την υλοποίηση έκθεσης.
-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση διέλευσης αγωγών άρδευσης από αγροτικούς και δημοτικούς δρόμους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο Άδεια ίδρυσης καταστήματος ενοικίασης ποδηλάτων στην Κοινότητα Πέρδικας.
-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων.
-Εισηγητής : Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο Αποδοχή παραίτησης μέλους του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας” και αντικατάστασή του.
-Εισηγήτρια: Τσώτου Βασιλική – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο Αποδοχή παραίτησης μέλους του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας” και αντικατάστασή του.
-Εισηγήτρια: Τσώτου Βασιλική – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο Ορισμός εκπροσώπων στα σχολικά συμβούλια των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης περιφέρειας Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγήτρια: Τσώτου Βασιλική – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο Κατανομή Γ’ δόσης 2021 στις σχολικές επιτροπές Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους και αποζημίωσης εθελοντών σχολικών τροχονόμων.
-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
• Βουλευτές Νομού Θεσπρωτίας
• Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας
• Δήμαρχο Σουλίου
• Δήμαρχο Φιλιατών
• Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε. Θεσπρωτίας
• Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σουλίου
• Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φιλιατών
• Δ/ντές και Προϊσταμένους Υπηρεσιών Δ. Ηγ/τσας
• Δ/νση Δασών Ν. Θεσπρωτίας
• Π.Ε.Δ. Θεσπρωτίας
• Ε.Λ.Μ.Ε. Θεσπρωτίας
• Δικηγορικό Σύλλογο Θεσπρωτίας
• Ιατρικό Σύλλογο Θεσπρωτίας
• Οδοντιατρικό Σύλλογο Θεσπρωτίας
• Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσπρωτίας
• Σύλλογο Διδασκάλων Θεσπρωτίας
• Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Θεσπρωτίας
• Σύλλογο Μηχανικών Θεσπρωτίας
• Σύλλογο εργαζομένων Ο.Τ.Α. Θεσπρωτίας
• Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσπρωτίας
• Επιμελητήριο Θεσπρωτίας
• Ομοσπονδία ΕΒΕΣ Ν. Θεσπρωτίας
• Εμποροβιοτεχνικό Σύλλογο Ηγουμενίτσας
• Εμπορικό – Επαγγελματικό Σύλλογο Συβότων
• ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Θεσπρωτίας
• Σύλλογο Γεωπόνων Θεσπρωτίας
• Ν.Ε. Τ.Ε.Ε. Θεσπρωτίας
• Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Θεσπρωτίας
• Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.
• Κόμματα Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
• Μ.Μ.Ε. Ν. Θεσπρωτίας

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares