Δήμος Ηγουμενίτσας: Ανανέωση αδειών χρήσης νερού

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/5532/51/20.01.2022 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τμήμα Επιφανειακών & Υπόγειων Υδάτων ο χρόνος ισχύος των αδειών χρήσης νερού ορίζεται έως το τέλος του 2024.

Συνεπώς, ο Δήμος Ηγουμενίτσας ενημερώνει τους δικαιούχους ότι υποχρεούνται μέσα σε διάστημα έξι μηνών πριν τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας (δηλαδή από 01.07.2024 έως 31.12.2024) να υποβάλουν αίτηση για ανανέωση της αδείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία. Ταυτόχρονα, η διάρκεια ισχύος των νέων αδειών χρήσης νερού, που θα εκδίδονται, ορίζεται και αυτή έως τις 31.12.2024.

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares