ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Δ.Ι.Ε.Κ. ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

ΓΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Τελευταία νέα

Σε εφαρμογή της Γ6α/Γ.Π. 33368/27-05-2021 Απόφασης , όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2426/ 7-6-21 τ. Β΄, ενημερώνουμε ότι το Δημόσιο Ι.Ε.Κ Βοηθών Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Φιλιατών, για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022, θα εγγράψει καταρτιζόμενους για το Α΄ εξάμηνο κατάρτισης η λειτουργία του οποίου αρχίζει τον Οκτώβριο του 2021 (απόφοιτοι ΓΕΛ ΕΠΑΛ) και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις
( απόφοιτοι ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΤΕΕ Β΄ κύκλου, ΤΕΛ, συναφούς ειδικότητας ).
Για πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής καθώς και για κάθε άλλη ενημέρωση , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00 -14:00 με την Διεύθυνση του Δ.Ι.Ε.Κ .

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΥΡΑΣ

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares